gambling-laws-in-hungary-regulation-and-legality

Gokwetten in Hongarije: Regelgeving en legaliteit

Deel dit artikel

Online gokken in Hongarije is streng gereguleerd met een van de hoogste toetredingsdrempels in Europa. Er is een trend naar liberalisering en hoewel legale toegang tot deze opkomende markt een uitdaging is, is het niet onmogelijk. 


Dit artikel laat zien hoe en onderzoekt het huidige wettelijke kader om licht te werpen op de situatie en kansen voor iGaming-aanbieders en professionals in 2024.


De geschiedenis van gokken in Hongarije


In Hongarije is gokken, net als in veel andere Europese landen, de afgelopen twee decennia gevormd door sociaal-politieke verschuivingen onder invloed van culturele opvattingen. Gokken in Hongarije gaat terug tot 1777 toen keizerin Maria Theresia van Oostenrijk de eerste staatsloterij introduceerde. Dit betekende dat de staat gokken al vroeg zag als een belangrijke bron van inkomsten. Deze gebeurtenis werd gevolgd door de opening van Hongarije's eerste gokgelegenheid op land, het Nemzeti Casino in Pest (Boedapest), in 1827.. 


Aan het eind van de 19e eeuw was er een sterke opkomst van de paardenrennen. Het werd een populair tijdverdrijf met meerdere renbanen in Boedapest. Aan het particuliere gokken kwam echter een einde in het naoorlogse tijdperk van 1949. Toen werd de sector onder communistisch bewind genationaliseerd om de staatscontrole over de meeste gokactiviteiten te behouden.


De val van het communisme in 1991 luidde een nieuw tijdperk in voor gokken in Hongarije. De regering voerde de eerste gokwet in om de nieuwe geliberaliseerde markt te reguleren. De wet neigde naar een vrijemarkteconomie, zij het onder staatscontrole. Een jaar later werd de Szerencsejáték Zrt opgericht, die loterijen en sportweddenschappen onder staatscontrole bracht.


Online gokken begon officieel in 2013, met de Gambling Act als wettelijk kader. Strenge regelgeving en hoge boetes beperkten echter de toegang tot de markt, wat leidde tot een toestroom van offshore exploitanten. Na kritiek en juridische uitdagingen van de Europese Unie werden in 2016 en 2017 pogingen ondernomen om de concurrentie op de markt te vergroten en onwettige buitenlandse exploitanten terug te dringen. Er volgden wijzigingen aan de gokwet van 2013 om de belastingen en vergoedingen te verlagen, wat samenviel met de lancering van de eerste legale online gokwebsite van Hongarije, Vegas.hu.


Dit is een tijdlijn van enkele van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van gokken in Hongarije:


1777 Start van de eerste staatsloterij

1827 Opening van het eerste casino in Pest

1949 Nationalisering van gokken onder staatscontrole

1957 Herinvoering van de Nationale Loterij

1991 Herintroductie van de goksector

1992 Oprichting van het staatsmonopolie Szerencsejáték Zrt

2013 Wet op kansspelen die online gokken in Hongarije toestaat

2016 Herzieningen van de gokwet om sites zonder vergunning te bestraffen

2023 Einde monopolie Szerencsejáték Zrt op sportweddenschappen


De huidige situatie inzake iGaming in Hongarije


Vanaf januari 2023 heeft Hongarije zich ingespannen om de gokregelgeving te hervormen en beter af te stemmen op de EU-richtlijnen. Dit gebeurde na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in 2018 dat eerdere wetten onverenigbaar waren met de EU-normen. Het nieuwe wettelijke kader maakt effectief een einde aan het staatsmonopolie op online sportweddenschappen. Hongarije behoudt echter strikte controle over online casino's. 


Onder de herziene gokwet staan online sportweddenschappen nu open voor particuliere aanbieders binnen de Europese Economische Ruimte (EER), op voorwaarde dat ze aan specifieke criteria voldoen. Over het algemeen vormt deze regelgeving een aanzienlijk obstakel voor buitenlandse investeerders die toegang tot de markt willen. 


In tegenstelling tot de liberalisering van sportweddenschappen, blijft online casinospelen streng gecontroleerd. Nieuwkomers kunnen alleen online casino's exploiteren als ze een concessie voor een fysiek casino bezitten of verkrijgen. 


Slechts een paar casino-exploitanten hebben een licentie (op het moment van publicatie van dit artikel) en ondanks de openstelling van de sportmarkt heeft Hongarije nog geen licenties verleend aan buitenlandse exploitanten. Deze voorzichtige aanpak bij het verlenen van vergunningen aan nieuwkomers op de markt weerspiegelt de huidige situatie op het gebied van regelgeving.


Vereisten en regelgeving voor iGaming in 2024


In januari 2023 heeft Hongarije belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de kansspelwet. Dit luidde een nieuw tijdperk in voor de markt voor online sportweddenschappen. Om succesvol te kunnen starten en opereren, moeten particuliere aanbieders die de Hongaarse markt willen betreden voldoen aan hoge financiële drempels. Daarnaast moeten ze zich aanpassen aan de lokale eisen op het gebied van regelgeving. 


Hier volgt een overzicht van de belangrijkste criteria waaraan particuliere aanbieders moeten voldoen:


1. Vereiste ervaring

Exploitanten moeten kunnen aantonen dat ze minimaal vijf jaar ervaring hebben met het aanbieden van online kansspeldiensten onder licentie binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Deze vereiste zorgt ervoor dat alleen ervaren en betrouwbare operatoren toegang krijgen tot de markt.


2. Verbod op illegale activiteiten in het verleden

De wet verbiedt uitdrukkelijk dat een exploitant die de afgelopen vijf jaar gokactiviteiten zonder vergunning heeft uitgevoerd, geen vergunning krijgt. Deze maatregel is bedoeld om aan te sluiten bij de EU-normen en de integriteit van de gokomgeving te behouden.


3. Financiële drempels en kosten

Exploitanten moeten 10 miljoen HUF (ongeveer £ 23.000 pond of € 26.000) inschrijfgeld betalen en hun financiële soliditeit aantonen door een aandelenkapitaal van minstens 1 miljard HUF aan te houden. Daarnaast moet een licentievergoeding van 600 miljoen HUF worden betaald om de toezichtskosten en kansspelbelasting te dekken, berekend als een percentage van de bruto gokinkomsten. 


4. Bovengrens toezichtvergoeding

De toezichtvergoeding is begrensd op 10 miljoen HUF, wat helpt om de operationele kosten van de vergunninghouder te beperken en ervoor zorgt dat de regelgevende vergoedingen de exploitanten niet onevenredig belasten.


Vroegtijdige uitbetalingen


De herzieningen omvatten ook andere, meer technische wijzigingen die exploitanten toestaan om gokkers vroegtijdig te laten uitbetalen als het spel deze mogelijkheid biedt. Voor vervroegd uitbetalen gelden dezelfde regels en beperkingen als voor het uitbetalen van winsten.


Exploitanten van iGaming zijn verplicht om de aandacht van de speler te vestigen op het feit dat het gebruik van deze functie een verhoogd risico op overmatig gokken en verslaving met zich meebrengt. 


Belasting op gokken in Hongarije


De belastingregels voor gokken worden streng toegepast in Hongarije. Hier volgt een overzicht van de huidige belastingregels:


Het belastingtarief voor gokinkomsten is vastgesteld op 30% en is van toepassing op jaaromzetten onder de 10 miljard Forint (ongeveer £ 21,75 miljoen). Voor inkomsten boven deze drempel bestaat de belasting uit een vast bedrag van 3 miljard Forint (ongeveer 6,5 miljoen pond) plus een extra 10% over de omzet boven 10 miljard Forint.


Een van de zwaardere financiële verplichtingen is de jaarlijkse licentievergoeding van 116 miljoen Forint (£ 252.145) per casino en online casino website, die tot de top tien van Europa behoort. Deze vergoeding kan echter volledig worden afgetrokken van het belastbare bedrag, wat voor enige verlichting zorgt.


Gewone gokwinsten zijn vrijgesteld van belasting, behalve wanneer de winsten zijn behaald bij niet gelicentieerde sportwedkantoren of online casino's. Deze winsten worden beschouwd als gewone inkomsten en zijn dienovereenkomstig belastbaar. Spelerswinsten van deze locaties worden beschouwd als reguliere inkomsten en zijn dienovereenkomstig belastbaar.


Regelgevende instanties en verantwoordelijkheden


Drie centrale afdelingen overzien en reguleren gokken in Hongarije. Elke afdeling speelt een eigen rol om ervoor te zorgen dat de sector eerlijk, concurrerend en vrij van corruptie blijft.


De nationale belasting- en douanedienst van Hongarije (NAV)


De NAV speelt een essentiële rol bij de financiële regulering van verschillende sectoren van de Hongaarse economie, waaronder gokken. Ze is voornamelijk verantwoordelijk voor het innen en afdwingen van belastingen.


In de context van gokken is het de rol van de NAV om ervoor te zorgen dat alle gokexploitanten de Hongaarse belastingwetten naleven. Dat terwijl de directe regulering en vergunningen door andere specifieke gokautoriteiten kunnen worden geregeld. Zoals de Hongaarse toezichthoudende autoriteit voor gokken. 


Dit omvat het toezicht op de correcte rapportering en betaling van belastingen in verband met gokactiviteiten om het vertrouwen van het publiek en de legale werking van gokactiviteiten in het land te behouden.


Hongaarse toezichthoudende autoriteit voor kansspelen (Szerencsejáték Felügyelet)


De Hongaarse toezichtsautoriteit voor gokken is de belangrijkste regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op alle vormen van gokken in Hongarije en die ervoor zorgt dat gokactiviteiten de nationale wetten naleven. 


De verantwoordelijkheden omvatten het uitgeven van vergunningen aan exploitanten. Ze zien toe op de naleving van de gokwetgeving, houden toezicht op gokactiviteiten om illegale praktijken te voorkomen. Ze beschermen consumenten en houden toezicht op de inning van gokbelasting. 


Uiteindelijk speelt de Autoriteit een centrale rol om ervoor te zorgen dat de gokmarkt transparant en verantwoord functioneert. Zo worden de belangen van zowel consumenten als legitieme exploitanten veiliggesteld.


Szerencsejáték Zrt.


Szerencsejáték Zrt. is een staatsbedrijf dat een monopolie heeft op de meeste vormen van gokken in Hongarije, vooral op het gebied van loterijen en sportweddenschappen. 


Als beheerder gaat zijn rol verder dan de standaard regelgevende functies. Hij houdt zich bezig met de organisatie, exploitatie en promotie van nationale loterijspelen, sportweddenschappen en andere gokdiensten. 


Szerencsejáték Zrt. functioneert in de eerste plaats als een commerciële organisatie. Toch zorgt Szerencsejáték Zrt. ook voor naleving van de wettelijke normen binnen zijn activiteiten. De organisatie draagt aanzienlijk bij aan de belastingen en ondersteunt verschillende sociale en liefdadigheidsprogramma's.


Kansen en toekomstverwachtingen


Ondanks de uitdagingen op het gebied van regelgeving en aanzienlijke financiële verplichtingen heeft de Hongaarse markt voor online gokken een aanzienlijk groeipotentieel voor iGaming professionals.


De liberalisering van sportweddenschappen biedt een nieuwe mogelijkheid om de markt te betreden. De strenge eisen en hoge kosten die gepaard gaan met het verlenen van licenties kunnen echter aanzienlijke barrières opwerpen. Bovendien wijst de voortdurende beperking van online casinolicenties tot fysieke exploitanten op een markt die nog steeds nauwlettend in de gaten wordt gehouden door nationale belangen.


Dat gezegd hebbende, heeft de Hongaarse online gokmarkt het potentieel voor substantiële groei en ontwikkeling. Het is een vruchtbare bodem voor iGaming-aanbieders om toe te treden, te innoveren en uit te breiden.


 Dat gezegd hebbende, heeft de Hongaarse online gokmarkt het potentieel voor substantiële groei en ontwikkeling. Het is een vruchtbare bodem voor iGaming-aanbieders om toe te treden, te innoveren en uit te breiden.De Hongaarse bevolking wordt steeds technischer en heeft een groeiende voorkeur voor online platforms als een gemakkelijke en flexibele manier om te gokken. De verwachte inkomsten in de online goksector zullen in 2024 naar verwachting £ 450,5 miljoen bedragen. Tegen 2029 zullen deze inkomsten met een CAGR van 5,55% stijgen tot £ 598,1 miljoen, wat duidt op een robuust groeipotentieel. 


Alleen al het online loterij segment verwacht inkomsten van £ 265,2 miljoen in 2024. Dit onderstreept het enorme groeipotentieel met een aanzienlijke betrokkenheid van de consument. Strategische toetreding tot deze markt, afgestemd op de lokale regelgeving en consumentenvoorkeuren, kan voor iGaming-aanbieders een aanzienlijk rendement opleveren. Zo verstevigen ze hun positie in de geliberaliseerde en dynamisch groeiende Hongaarse industrie.


Hoe een gokvergunning aanvragen in Hongarije


Als een aanbieder van iGaming online sportweddenschappen wil aanbieden in Hongarije, moet hij een aantal wettelijke en procedurele stappen doorlopen volgens de Hongaarse kansspelwetgeving. Hier volgt een gestroomlijnd overzicht van deze essentiële stappen:


1. Controle van de ervaring: Exploitanten moeten minstens vijf jaar ervaring hebben met het beheren van online kansspeldiensten met licentie binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 


2. Licentieaanvraag: Dien een gedetailleerde aanvraag in bij de Hongaarse toezichtsautoriteit voor kansspelen. Het moet alle documentatie bevatten die de naleving bewijst, zoals bedrijfsplannen, software-audits en bewijs van financiële stabiliteit.


3. Betaling van de kosten: Voor het aanvragen van een vergunning moet een bijdrage betaald worden. Voor een offshore-exploitant bedraagt deze vergoeding 10 miljoen HUF. Lokale exploitanten kunnen een lager tarief betalen, meestal rond de 5 miljoen HUF.


4. Financiële vereisten: De exploitanten moeten aantonen dat ze voldoende gekapitaliseerd zijn om potentiële winsten en operationele kosten te dekken. Dit omvat een minimaal aandelenkapitaal van 1 miljard HUF en aanvullende financiële zekerheden zoals bepaald door de regelgevende instantie.


5. Naleving van belastingregels bewijzen: Dit houdt in dat ze zich moeten voorbereiden op een belasting van 30% op jaaromzet tot 10 miljard HUF en een extra belastingtarief voor hogere inkomsten. Exploitanten moeten ook een toezichtvergoeding en kansspelbelasting betalen en bijdragen aan een regelmatige financiële rapportage.


6. Technische en beveiligingsbeoordelingen: Exploitanten moeten technische audits en veiligheidscontroles uitvoeren. Zo kunnen ze garanderen dat het gokplatform voldoet aan de nationale normen voor gegevensbescherming, spelersveiligheid en eerlijkheid van de spellen.


7. Wettelijke operationele verplichtingen: De exploitant moet operationele procedures opzetten volgens de Hongaarse wettelijke normen zodra hij een licentie heeft. Dit omvat het opstarten van een lokaal kantoor (indien nodig), integratie met nationale zelfuitsluitingssystemen en ervoor zorgen dat alle reclame voldoet aan de lokale regelgevende normen.


8. Doorlopende naleving: Exploitanten moeten alle regelgevende vereisten naleven, inclusief regelmatige audits, financiële rapportering en het naleven van verantwoorde gokpraktijken.


De ervaring van Altenar in het leveren van sportsbook oplossingen aan LVC Diamond, een bedrijf dat twee online casino's exploiteert in Hongarije, positioneert ons perfect om iGaming professionals te helpen met hun ambities op de Hongaarse markt.


Vrijwaringsverklaring


Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies en is uitsluitend ontleend aan open bronnen. De informatie mag niet worden gebruikt ter vervanging van professioneel juridisch advies en Altenar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik ervan.


Vorig Volgende

Verwante artikelen

 • metrics-that-matter-in-2024-key-kpis-for-boosting-sports-betting-revenue

  Metrics die ertoe doen in 2024 - Belangrijke KPI's voor het stimuleren van inkomsten uit sportweddenschappen

 • casino-kpis-which-ones-are-important-for-operators-in-2024

  Casino KPI - Welke zijn belangrijk voor exploitanten in 2024?

 • gambling-laws-in-denmark-regulation-and-legality-for-operators-in-2024

  Gokwetgeving in Denemarken: Regelgeving en legaliteit voor operators in 2024

 • what-is-micro-betting-a-2024-guide-for-stakeholders

  Wat is Micro Betting - Een 2024 gids voor belanghebbenden

 • navigating-the-legal-landscape-for-gambling-in-the-netherlands-2024

  Navigeren door het juridische landschap voor gokken in Nederland 2024

 • navigating-colombian-gambling-laws-a-guide-for-igaming-operators-in-2024

  Colombiaanse gokwet en -regelgeving voor iGaming-aanbieders in 2024

 • how-to-start-an-online-gambling-business

  Como Iniciar Seu Próprio Negócio de Jogos - Plataforma de iGaming - em 2024

 • gambling-laws-in-the-uk-all-you-need-to-know-about-regulation-and-legality-in-2024

  Gokwetten in het Verenigd Koninkrijk - Alles wat je moet weten over regulering en legaliteit in 2024

 • which-countries-is-darts-betting-popular-in-2024

  In welke landen zijn dartsweddenschappen populair in 2024?

 • gambling-laws-in-bulgaria-regulation-and-legality-for-operators-in-2024

  Gokwetten in Bulgarije: Regelgeving en legaliteit voor exploitanten in 2024

 • social-casinos-expand-your-reach-with-this-game-changing-trend-in-2024

  Sociale casino's - Vergroot je bereik met deze spelveranderende trend in 2024

 • anjouan-licence-vs-curaсao-licence-what-are-the-main-differences-and-which-one-should-you-choose

  Vergunning van Anjouan vs. Vergunning van Curaçao - Wat zijn de belangrijkste verschillen en welke moet je kiezen?

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Onderzoekstype
How can we reach you?
Operatiegebied
hoe heb je over ons gehoord?

Dit formulier verzamelt uw gegevens zodat wij met u kunnen corresponderen. Lees ons privacybeleid voor meer informatie