gambling-laws-in-bulgaria-regulation-and-legality-for-operators-in-2024

Gokwetten in Bulgarije: Regelgeving en legaliteit voor exploitanten in 2024

Deel dit artikel

Bulgarije is een opkomende Europese markt met een aanzienlijk groeipotentieel. Sport en online casino segmenten zullen naar schatting groeien met respectievelijk 20% en 30% in de komende jaren.


Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van de marktomstandigheden en de voor- en nadelen van toetreding tot de markt in 2024.


De geschiedenis van de Bulgaarse gokwetgeving


De eerste stappen van Bulgarije op het gebied van legaal gokken begonnen in 1997 met de oprichting van een staatsloterij. Net als in andere Oost-Europese landen was gokken illegaal onder de Sovjetoverheersing. Afgezien van de staatsloterij was gokken dan ook verboden in Bulgarije tot de val van de Sovjet-Unie in 1991. Vervolgens werd het in 1993 gelegaliseerd, wat de weg vrijmaakte voor de eerste fysieke casinolocatie in het land. Vijf jaar later voerde de regering maatregelen in om alle vormen van gokken te reguleren. 


Een uitgebreide gokwet werd voor het eerst opgesteld in 1998. Er werd een officieel wettelijk kader gecreëerd voor verschillende gokactiviteiten, waaronder sportweddenschappen, casinospellen en loterijen. Een paar jaar later werd de regelgeving uitgebreid naar gokkasten en activiteiten onder de paraplu van elektronische spelmachines (EMG's). Hiermee werd de groeiende populariteit van deze vorm van entertainment in het hele land erkend.


De mars naar legalisatie kwam in een stroomversnelling in 2008 toen de Staatscommissie voor gokken (SCG) werd opgericht. De SCG had de taak om toezicht te houden op alle gokactiviteiten in het land, te zorgen voor naleving en licenties uit te geven om spelers te beschermen. Deze verantwoordelijkheid is nu overgedragen aan de nationale belastingdienst (NRA).


De gokwet van 1998 werd ingrijpend gewijzigd met de Gokwet, (Gambling Act - GA) van 2012 als reactie op de groeiende vraag naar online gokken. De wijzigingen introduceerden een bepaling voor gokvergunningen en een kader om online platforms te controleren. Het jaar daarop werden gedetailleerde voorschriften voor iGaming van kracht, waaronder nalevingscontroles en technische normen.


Dankzij een duidelijk beleid voor legaal online en offline gokken, werd de regulering in 2020 overgedragen van de SCG naar de nationale belastingdienst (National Revenue Agency - NRA) om het regelgevend toezicht aan te scherpen. Hun eerste focus lag op het reguleren van illegale gokactiviteiten. Dit leidde tot de oprichting van de Anti-Witwas Eenheid (AML) in 2023, die vereisten voor klantenverificatie en financiële risicobeoordelingen invoerde.


Dit is de tijdlijn van de belangrijkste mijlpalen in de gokgeschiedenis van Bulgarije:


1979: De oprichting van de Bulgaarse Staatsloterij.

1993: Officiële legalisering van gokken in casino's.

1998: Invoering van een nieuw kader voor de kansspelwetgeving.

2000: Uitbreiding van de regelgeving naar EMG's.

2008: Oprichting van de Staatscommissie Kansspelen.

2012: Ontstaan van de Gambling Act (GA).

2013: Implementatie van regelgeving voor online gokken.

2020: Overdracht van de gokregelgeving van SCG naar de NRI.

2023: Oprichting van de AML-eenheid ter bestrijding van het witwassen van geld.


Het wettelijke landschap voor gokken in Bulgarije in 2024


Alle vormen van gokken zijn legaal in Bulgarije, inclusief online casinospellen, sportweddenschappen, poker en bingo. Loterijen zijn ook legaal. Maar door wijzigingen in de Wet op de Kansspelen in 2021 vallen online loterijen, met uitzondering van instant loterijen, onder de jurisdictie van de overheid en worden ze beschouwd als een staatsmonopolie. 


Het wettelijke kader en de gokregelgeving zijn ook aanzienlijk stabieler dan in andere Europese landen. Bovendien biedt Bulgarije een van de meest toegankelijke en onbeperkte licentiebeleid in de Europese Unie. Hierdoor worden particuliere gokexploitanten uit de EU, EAA en Zwitserland op dezelfde manier behandeld als hun Bulgaarse tegenhangers.


Vandaag de dag is het regelgevend kader afgestemd op internationale normen en technologische vooruitgang. De NRA houdt toezicht op een zorgvuldig licentiebeleid dat integriteit en verantwoord gokken bevordert om de belangen van de consument te beschermen. 


Regelgeving en naleving voor online kansspelaanbieders


Online gokken in Bulgarije valt onder de Bulgaarse wet op kansspelen (GA) van 2012. Inmiddels is deze wet herzien om de wetgeving op het gebied van online gokken aan te vullen. Het regelgevingskader is sterk ontwikkeld en goed gestructureerd. De NRA houdt toezicht om ervoor te zorgen dat alle iGaming-aanbieders voldoen aan hoge normen op het gebied van eerlijkheid, integriteit en sociale verantwoordelijkheid.


Hier volgt een overzicht van de belangrijkste regels en nalevingsvereisten waaraan particuliere exploitanten moeten voldoen om online gokdiensten aan te bieden in Bulgarije:


Licentievereisten

Exploitanten moeten een specifieke vergunning krijgen van de NRA om online gokproducten en diensten aan te bieden in Bulgarije. Dit vereist een gedetailleerde aanvraagprocedure. Ze moeten financiële stabiliteit, technische bekwaamheid en het ontbreken van criminele banden of veroordelingen aantonen. Exploitanten moeten ook een strenge inspectie ondergaan van de goksoftware om te voldoen aan strenge normen voor eerlijk spelen.


Belastingverplichtingen

Naast de standaard licentievergoeding moeten licentiehouders ook een kansspelbelasting betalen die gelijk is aan een verschil van 20% tussen de geplaatste weddenschappen en de uitbetaalde winsten. De financiële verplichtingen zijn streng en niet onderhandelbaar.


Regelgeving voor reclame en marketing

Reclame en marketing van gokdiensten zijn streng gereguleerd in Bulgarije. Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen of ten onrechte beweren dat het persoonlijke problemen kan oplossen. Bovendien moet marketingmateriaal een boodschap bevatten waarin de risico's van gokverslaving worden benadrukt.


Beschermende maatregelen voor spelers

Online-exploitanten moeten proactief hulpmiddelen ter bescherming van spelers integreren. Dit omvat onder andere hulpmiddelen voor zelfuitsluiting, inzetlimieten en berichten en meldingen over risico's van gokken. Bovendien moeten leeftijdscontrolesystemen aanwezig zijn om te garanderen dat alle spelers ouder zijn dan 18 jaar.


Naleving van de binnenlandse wetgeving

Exploitanten van online gokken moeten ook voldoen aan de nationale wetgeving. Dit geldt met name voor de regelgeving op het gebied van reclame, consumenten- en gegevensbescherming en het AML-beleid.


Verdere overwegingen:

Er zijn geen wetten die Bulgaarse spelers verbieden om op internationale offshore-sites te spelen, maar internetproviders zullen iGaming-aanbieders zonder licentie blokkeren.


Kosten en belastingen voor gokken


De Bulgaarse regering heeft de afgelopen jaren geprobeerd om een evenwichtig systeem van gokvergoedingen en belastingen te creëren. De gokwetgeving is erop gericht om de barrières voor vergunninghouders te verlagen. Daarnaast moet het een eerlijke bijdrage leveren aan de staatsinkomsten en extra geld opleveren voor goede doelen, zoals de strijd tegen gokverslaving.


De aanvraagkosten voor een kansspelvergunning in Bulgarije en de kosten voor het verkrijgen van een Bulgaarse kansspelvergunning, variëren afhankelijk van verschillende factoren. Dit is onder andere afhankelijk van het type gokactiviteit dat de exploitant van plan is aan te bieden. Over het algemeen kan dit voor online gokvergunningen tussen € 5000 en € 20.000 liggen voor een vergunning van 5 jaar.


Vanaf 1 januari 2024 werd een verhoging van de eenmalige vaste component van de staatslicentievergoeding voor het behouden van een vergunning voor online kansspelen ingevoerd. De kosten werden hierdoor verhoogd naar een bedrag tussen € 51.000 en € 205.000. Daarnaast moeten iGaming exploitanten 20% belasting betalen over het verschil tussen geplaatste weddenschappen en uitgekeerde winsten. Daarnaast moeten iGaming exploitanten 20% belasting betalen over het verschil tussen geplaatste weddenschappen en uitbetaalde winsten. Wat de belastingen betreft, worden winsten uit online gokken (vennootschapsbelasting) in Bulgarije ook belast tegen een tarief van 10%, wat ook kan leiden tot grensoverschrijdende belastinggevolgen.


Bulgaarse regelgevende instanties voor online gokken


Ondanks het EU-lidmaatschap heeft Bulgarije volledige autonomie over zijn gokwetten. Gezamenlijk bieden drie instellingen het wettelijke kader voor de gokwetgeving. Dit zijn:


Het ministerie van Financiën


Het ministerie van Financiën beïnvloedt de goksector door fiscaal beleid te integreren met regelgevende maatregelen. Het werkt meestal samen met andere departementen en regelgevende instanties om wetgeving op te stellen die de economische aspecten van gokken beïnvloedt, zoals belastingen en financiële naleving. De kern van het ministerie is ervoor te zorgen dat de gokregelgeving bijdraagt aan de nationale begroting en tegelijkertijd verantwoorde gokpraktijken promoot.


Nationaal Belastingagentschap (NRA)


Na de ontbinding van de vorige kansspelcommissie, de SCG, is het Nationaal Inkomstenagentschap verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van alle kansspelwetten in Bulgarije. Het regelt het vergunningsproces. Daarnaast houdt het toezicht op de naleving van de wettelijke normen door de exploitanten en zorgt het voor de inning van belastingen op gokactiviteiten. De rol van het agentschap is van vitaal belang om de integriteit van de sector te handhaven, de belangen van de consument te beschermen en te zorgen voor legale en transparante bedrijfsactiviteiten.


De AML eenheid


De AML eenheid werkt onder de NRA. De oprichting van deze eenheid werd ingegeven door de noodzaak om zich aan te passen aan de regelgevingskaders van de EU. Deze vereisen streng toezicht op financiële transacties om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.  De AML Unit houdt toezicht op gokactiviteiten, zorgt ervoor dat exploitanten voldoen aan de wettelijke vereisten en voert grondige onderzoeken uit naar verdachte activiteiten. Deze eenheid speelt een leidende rol bij het handhaven van de integriteit en transparantie van de Bulgaarse iGaming-sector en het beschermen van de sector tegen financiële misdrijven.


Alle voordelen van werken in Bulgarije


De proactieve, vooruitdenkende aanpak van Bulgarije heeft geleid tot een bloeiende iGamingmarkt die de komende jaren een aanzienlijke groei belooft. Bovendien is dankzij het evenwicht tussen de belangen van de exploitanten en de bescherming van de spelers de lokale gokindustrie tot bloei gekomen. Dit biedt iGaming exploitanten aanzienlijke kansen.


Het openen van een gokkantoor in Bulgarije biedt, net als elke andere gokjurisdictie, zowel kansen als uitdagingen:


Voordelen voor exploitanten

 • Toegang tot een groeiende markt van technisch onderlegde consumenten.

 • Gerespecteerde licentie voor werving en behoud van klanten.

 • EU-lid. Het kan de toegang tot andere EU-markten vergemakkelijken.

 • Kan overal gevestigd zijn. Lokale aanwezigheid is niet vereist.

 • Lage vennootschapsbelasting van 10% met concurrerende licentiekosten.

 • Stabiele licentie-omgeving die de belangen van exploitanten ondersteunt.

 • Solide digitale infrastructuur met gekwalificeerd personeel tegen lage kosten.


Nadelen voor exploitanten

 • Beperkte bevolkingsgrootte (ca. 6,5m).

 • Loterijen zijn niet toegestaan voor particuliere exploitanten.


Hoe een gokvergunning in Bulgarije aanvragen


Om een wettelijke vergunning te krijgen voor het aanbieden van online gokdiensten in Bulgarije, moeten exploitanten een aanvraag indienen bij de NRA. De goedkeuring van de aanvraag kan 60 tot 90 dagen duren.


De algemene vereisten


Status: Moet een bedrijf zijn dat geregistreerd staat in de EER of in Zwitserland.


Reputatie: Exploitanten moeten een goede reputatie hebben en mogen geen eerdere overtredingen tegen de Bulgaarse gokwet hebben begaan.


Vertegenwoordiging: Niet Bulgaarse rechtspersonen moeten een plaatselijke vertegenwoordiger aanwijzen.


Kapitaal: Gestort aandelenkapitaal van minimaal BGN 1,5 miljoen (ongeveer € 766,5 miljoen) is vereist.


Banking: Moet een EU-bankrekening gebruiken voor stortingen en opnames van klanten.


Technisch: Computersystemen, netwerken en software moeten aan specifieke criteria voldoen. De systemen in de EU moeten worden goedgekeurd door de NRA.


Connectiviteit: Nieuwe software en updates moeten worden goedgekeurd door de NRA. De systemen moeten verbinding maken met NRA-servers die de identiteit van de klant delen.


De aanvraagprocedure


Om in 2024 een Bulgaarse kansspelvergunning te krijgen, moeten iGaming-aanbieders een aantal precieze stappen doorlopen. Deze stappen lijken sterk op de stappen die door andere vergunningverlenende instanties in Europa worden gevolgd.


1. Beoordeling van geschiktheid: Controleren of het bedrijf voldoet aan de wettelijke en financiële criteria die zijn opgesteld door de Bulgaarse kansspelautoriteiten.


2. Aanwezigheid opbouwen: Zet je bedrijf op in Bulgarije of stel een plaatselijke vertegenwoordiger aan.


3. Aanvraag indienen: Een gedetailleerde aanvraag voorbereiden en indienen bij de NRA, inclusief bedrijfsplannen en softwaredetails.


4. Compliance Audit: Een grondige audit ondergaan om aan te tonen dat de Bulgaarse gamingregels en normen worden nageleefd.


5. Technische inspectie: Zorg ervoor dat alle spelsoftware en -systemen de technische inspecties voor eerlijkheid en veiligheid doorstaan.


6. AML Procedures: Implementeren van goedgekeurde antiwitwaspraktijken en procedures volgens de wettelijke vereisten.


7. Betaling licentievergoeding: Betaal de vereiste licentiekosten, die variëren afhankelijk van het type spellen en activiteiten.


Verplichtingen na de vergunningverlening


Licenties hebben meestal een looptijd van vijf jaar en vereisen specifieke doorlopende verplichtingen om ze te behouden.


Investering: Na ontvangst van een Bulgaarse kansspelvergunning moeten operators binnen de eerste zes maanden een initiële investering van 1 miljoen BGN (ongeveer 511 miljoen euro) doen.


Naleving: Alle nationale wetten moeten voortdurend worden nageleefd, vooral op het gebied van gokreclame en promotie, consumenten- en gegevensbescherming, antiwitwaspraktijken, enz.


Commercieel: Service level overeenkomsten (SLA's) kunnen nodig zijn.


Toegang van exploitanten in 2024


De gerenommeerde softwareleverancier Altenar heeft veel ervaring met het helpen van iGaming exploitanten bij het realiseren van hun ambities op de groeiende Bulgaarse markt. Het bedrijf leverde sportsbook en casino-oplossingen aan toonaangevende platforms als Everbet, Magic Bet en 8888.bg, om er maar een paar te noemen.


Maak vandaag nog contact met Altenar en begin je reis naar marktleiderschap in Bulgarije.


Vrijwaringsverklaring


Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies en is uitsluitend ontleend aan open bronnen. De informatie mag niet worden gebruikt ter vervanging van professioneel juridisch advies en Altenar aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik ervan.


Vorig Volgende

Verwante artikelen

 • metrics-that-matter-in-2024-key-kpis-for-boosting-sports-betting-revenue

  Metrics die ertoe doen in 2024 - Belangrijke KPI's voor het stimuleren van inkomsten uit sportweddenschappen

 • casino-kpis-which-ones-are-important-for-operators-in-2024

  Casino KPI - Welke zijn belangrijk voor exploitanten in 2024?

 • gambling-laws-in-denmark-regulation-and-legality-for-operators-in-2024

  Gokwetgeving in Denemarken: Regelgeving en legaliteit voor operators in 2024

 • what-is-micro-betting-a-2024-guide-for-stakeholders

  Wat is Micro Betting - Een 2024 gids voor belanghebbenden

 • navigating-the-legal-landscape-for-gambling-in-the-netherlands-2024

  Navigeren door het juridische landschap voor gokken in Nederland 2024

 • navigating-colombian-gambling-laws-a-guide-for-igaming-operators-in-2024

  Colombiaanse gokwet en -regelgeving voor iGaming-aanbieders in 2024

 • how-to-start-an-online-gambling-business

  Como Iniciar Seu Próprio Negócio de Jogos - Plataforma de iGaming - em 2024

 • gambling-laws-in-the-uk-all-you-need-to-know-about-regulation-and-legality-in-2024

  Gokwetten in het Verenigd Koninkrijk - Alles wat je moet weten over regulering en legaliteit in 2024

 • which-countries-is-darts-betting-popular-in-2024

  In welke landen zijn dartsweddenschappen populair in 2024?

 • social-casinos-expand-your-reach-with-this-game-changing-trend-in-2024

  Sociale casino's - Vergroot je bereik met deze spelveranderende trend in 2024

 • gambling-laws-in-hungary-regulation-and-legality

  Gokwetten in Hongarije: Regelgeving en legaliteit

 • anjouan-licence-vs-curaсao-licence-what-are-the-main-differences-and-which-one-should-you-choose

  Vergunning van Anjouan vs. Vergunning van Curaçao - Wat zijn de belangrijkste verschillen en welke moet je kiezen?

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Onderzoekstype
How can we reach you?
Operatiegebied
hoe heb je over ons gehoord?

Dit formulier verzamelt uw gegevens zodat wij met u kunnen corresponderen. Lees ons privacybeleid voor meer informatie